Ogłoszenia duszpasterskie na Dwudziestą Dziewiątą Niedzielę Zwykłą


( 20 października 2019 r.)

 1. Dziś dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła w roku liturgicznym.

 2. Witamy Siostry Karmelitanki Po każdej z dopołudniowych Mszy św. mamy okazję obejrzeć i wysłuchać prezentacji dotyczącej Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, która swoją działalność w Sosnowcu zaczynała od kościółka kolejowego. Przed kościołem można nabyć filmy i książki poświęcone „Matce Zagłębia”.

 3. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne. W przyszłą niedzielę – ostatnią w miesiącu – na potrzeby parafii.

 4. Codziennie w październiku o 17.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.

 5. Listopad to miesiąc pamięci i modlitwy za zmarłych. Św. Jan Paweł II nauczał, że „modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Jedną z form modlitewnej troski o zmarłych są tzw. wypominki. Za zmarłych wspominanych w wypominkach oktawalnych modlimy się od 2 do 8 listopada o godz. 17.30. Zaś wypominki roczne czytane są w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00. Modlitwa za bliskich zmarłych, to duchowy obowiązek, wyraz naszej miłości do tych, których kochaliśmy i swoista spłata długu wobec przodków, którzy uczyli nas modlitwy oraz miłości do Pana Boga i Kościoła Świętego.

 6. W poprzednią niedzielę na Dzieło Nowego Tysiąclecia młodzież zebrała 277 zł i 52 gr oraz 2 EU, wysłaliśmy na stypendia dla młodzieży 288 zł, Bóg zapłać!

 7. Z uwagi na incydent, który miał miejsce w ostatnią niedzielę w naszym kościele po południu, kiedy nikt – poza księżmi – nie adorował Najświętszego Sakramentu, a nietrzeźwy mężczyzna z kobietą awanturowali się w świątyni postanowiliśmy – do odwołania - nie wystawiać monstrancji w niedziele między południową, a wieczorną Mszą św. Wewnętrzne drzwi w tym czasie – ze względów bezpieczeństwa - również będą zamknięte. Pomodlić się będzie można w przedsionku kościoła.

 8. Grupy duszpasterskie:
  - w poniedziałek o 19.00 Krąg Biblijny dla małżeństw
  - w czwartek o 17.00 spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich
  - w piątek o 17.00 ministranci, o 18.30 kandydaci do bierzmowania
 9. Polecamy lekturę prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

 10. Wszystkim parafianom i gościom życzymy na nadchodzący tydzień Bożego błogosławieństwa! Szczęść Boże!