Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę – uroczystość Zesłania Ducha Świętego


( 31 maja 2020 r.)

  1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Przed kościołem zbieramy ofiary na kwiaty do ołtarzy na Boże Ciało. Sama uroczystość nie odbędzie się w tym roku na osiedlu. Ołtarze zbudujemy raczej na kaplicach wokół kościoła.

  2. Jutro rozpoczyna się miesiąc czerwiec poświęcony oddawaniu czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do kultywowania tradycyjnych form nabożeństwa codziennie o 17.45 oraz odnowienia praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, opartej na obietnicach przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

  3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nadal jednak – z uwagi na bezpieczeństwo naszych seniorów - nie odwiedzimy chorych z Najświętszym Sakramentem.

  4. W Diecezji Sosnowieckiej nadal obowiązuje ogólna dyspensa, udzielona 25 marca 2020 roku przez Biskupa Sosnowieckiego wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie, od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

  5. Przypominamy, że wszystkie Msze św. z naszego kościoła transmitowane są w czasie rzeczywistym na platformie youtube.com. Link do transmisji znajdziecie na www.parafia.sosnowiec.pl .

  6. W Rozporządzeniu Biskupa Sosnowieckiego dotyczącego niektórych aspektów duszpasterstwa w Diecezji Sosnowieckiej po 29 maja 2020 roku czytamy, że zostały zniesione limity osób w budynkach kultu, niemniej podczas sprawowania w kościele Mszy Świętej i innych nabożeństw, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem sprawującego kult religijny) oraz dezynfekcji powierzchni. Ks. Biskup nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę. W zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób z zachowaniem dwumetrowego dystansu.

  7. Wszystkim Parafianom serdecznie dziękujemy za ofiary na tacę i te wpłacane na konto bankowe parafii. Bóg zapłać!

  8. Polecamy lekturę prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, do nabycia w zakrystii.

  9. Parafianom zgromadzonym w kościele i tym, którzy w swoich mieszkaniach uczestniczą w liturgii życzymy błogosławieństwa Bożego na cały tydzień i zdrowia. Szczęść Boże!